Tesis

Volver

Les Històries troianes de Jaume Conesa, traducció catalana de la Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne: estudi i edició

Autor
Joan M. Perujo Melgar

Universitat d’Alacant

Director
Rafael Alemany Ferrer


Año: 2015

Contacto:

Resumen del proyecto de tesis

Volver