Tesis

Volver

Edición crítica e estudo dos textos anónimos da lírica profana medieval galego-portuguesa

Autor
Dulce María Fernández Graña

Universidade da Coruña

Director
Carlos Paulo Martínez Pereiro


Año: 2007

Contacto:

Resumen del proyecto de tesis

Volver