Tesis en curso

De l'Amadís de Gaula al Tirant lo Blanc: la transformació de la narrativa cavalleresca

Autor (Departamento y Universidad)
Joan Ignasi Soriano Asensio
Departament de Filologia Catalana i Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat d'Alacant.

Director o directores (Departamento y Universidad)
Rafael Alemany Ferrer (Departament de Filologia Catalana i Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat d'Alacant).

Fecha aproximada de lectura: 2014.

Contacto: joan.soriano@ua.es

Resumen del proyecto de tesis

Entre les grans narracions cavalleresques de l'edat mitjana peninsular, ocupen un lloc de primer ordre el Tirant lo Blanc, obra mestra del valencià Joanot Martorell, i l'Amadís de Gaula, una fantàstica llegenda folklòrica conservada gràcies a la reelaboració escrita del medinés Garci Rodríguez de Montalvo. Ambdues obres, hereves, en major o menor mesura, de l'antiga matèria de Bretanya, ofereixen un gran repertori d'elements (motius temàtics, personatges, espai i temps, tècnica i estructura narratives, models i fonts, ideologia, etc.), l'anàlisi contrastiva exhaustiva dels quals permet deduir les claus concretes de la transformació estètica i conceptual de la narrativa cavalleresca que s'opera amb el Tirant.