Tesis en curso

Les composicions musicals relacionades amb el Tirant lo Blanc

Autor (Departamento y Universidad)
Àngel Lluís Ferrando Morales
Departament Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant.

Director o directores (Departamento y Universidad)
Rafael Alemany Ferrer i Llúcia Martín Pascual.

Fecha aproximada de lectura: noviembre de 2020.

Contacto: angel@angelluisferrando.com

Resumen del proyecto de tesis

Estudi de les composicions musicals dels segles XX i XXI relacionades amb el Tirant lo Blanc (1490) de Joanot Martorell, tot posant-les en relació amb els elements constitutius principals de la novel·la. Es tracta d’una proposta comparatista —música-literatura—, amb propòsit d’exhaustivitat i que, per tant, no discrimina en atenció als diversos gèneres musicals de les peces ni a la intensitat del grau dels vincles qualitatius i quantitatius amb el text de Martorell; tot això, sense menyscapte de les valoracions crítiques pertinents. La tesi ofereix una anàlisi particular de cada composició, que atén aspectes musicològics, relació amb els continguts específics de la novel·la amb què es relaciona, elements autorials, context de producció i context de recepció.