Tesis en curso

Les obres musicals inspirades en el Tirant lo Blanc

Autor (Departamento y Universidad)

Àngel Lluís Ferrando Morales. Departament Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant.

Director o directores (Departamento y Universidad)
Rafael Alemany Ferrer i Llúcia Martín Pascual.

Fecha aproximada de lectura: 2019.

Contacto: angel@angelluisferrando.com

Resumen del proyecto de tesis

Abordar un treball d’aquestes característiques és la materialització de moltes circumstàncies, però fonamentalment la formació musical de què es parteix (direcció d’orquestra i musicologia) i la necessitat d’elaborar un treball de caire interdisciplinari que analitze les relacions entre la música i la filologia catalana, un terreny poc abonat fins el moment i veritablement apassionant, que obre noves perspectives d’interdisciplinarietat. Conscient de la necessitat d’aquestes col·laboracions entre disciplines i les aportacions beneficioses que poden derivar-se d’aquesta relació, s’estableixen els següents objectius:
1. Presentar la novel·la de Martorell com una font de documentació, d’inspiració i generadora de variades propostes musicals.
2. Anàlisi exhaustiva de les obres objecte d’estudi i la seua relació amb la novel·la original, però centrant-nos en l’aspecte sonor o musical, sense deixar de banda els textos que en formen part, com ara els llibrets de les composicions i, en última instància, la relaicó amb els passatges de la novel·la
3. Apropar la novel·la cap a un àmbit interdisciplinari i tot el que comporta de difusió i valoració de noves perspectives musicals inspirades en la literatura medieval.