Tesis en curso

As relacións sexoafectivas intermasculinas e interfemininas no trobadorismo galego

Autor (Departamento y Universidad)
Carlos Manuel Callón Torres
Departamento de Galego-portugués, Francés e Lingüística, Universidade da Coruña.

Director o directores (Departamento y Universidad)
Pilar García Negro e Manuel Ferreiro Fernández (Departamento de Galego-portugués, Francés e Lingüística, Universidade da Coruña).

Fecha aproximada de lectura: 2014.

Contacto: carloscallon@carloscallon.com

Resumen del proyecto de tesis

Tras unha achega aos núcleos eróticos das escolas trobadorescas, realizarase unha análise sobre tres aspectos centrados no trobadorismo galego: o ideal de amicitia entre homes, a censura e invisibilización do desexo entre mulleres e, por último, a explicación e contextualización do repertorio homófobo nas sátiras.